Algemene Voorwaarden - MegaBarok

Algemene Voorwaarden - MegaBarok

1. Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van MegaBarok.

2. Bestellingen en Overeenkomsten
2.1 Door een bestelling te plaatsen, ga je akkoord met de algemene voorwaarden van MegaBarok.
2.2 MegaBarok behoudt zich het recht voor om bestellingen te weigeren of aanvullende voorwaarden te stellen.

3. Prijzen en Betaling
3.1 Alle prijzen op de website zijn in Euro's, inclusief btw.
3.2 Betaling dient vooraf te geschieden via de aangeboden betaalmethoden of contant aan de chauffeur.

4. Levering
4.1 De leveringstermijn wordt vermeld bij het product. MegaBarok streeft naar tijdige levering maar kan geen exacte leverdatum garanderen.
4.2 Bij ontvangst van de goederen dien je de staat ervan te controleren. Klachten dienen binnen 48 uur na ontvangst gemeld te worden.

5. Retourneren
5.1 Retourzendingen zijn mogelijk binnen 14 dagen na ontvangst, mits onbeschadigd en in de originele verpakking.
5.2 Kosten en risico's van retourzending zijn voor rekening van de koper.

6. Garantie
6.1 MegaBarok biedt een garantieperiode van 1 jaar op fabricagefouten.
6.2 De garantie dekt geen schade door onjuist gebruik of normale slijtage.

7. Aansprakelijkheid
7.1 MegaBarok is niet aansprakelijk voor indirecte schade of gevolgschade.
7.2 De aansprakelijkheid van MegaBarok is beperkt tot het bedrag dat door de verzekering wordt gedekt.

8. Overmacht
In geval van overmacht is MegaBarok niet gehouden tot nakoming van de overeenkomst. De overeenkomst kan in dat geval worden ontbonden.

9. Toepasselijk Recht
Op deze algemene voorwaarden en overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.